Menampilkan 1 Hasil

Terpaksa Memberi

Telah berkata Imam Ghozali; ” Barang siapa yang meminta harta kepada orang lain di-khalayak ramai, di hadapan manusia, maka dia TERPAKSA memberikan apa yang dipinta …