loader image
Breaking News

KH. Ulin Nuha Arwani : Khatam Al Qur’an itu fadlal (anugrah), bukan karena kecerdasan atau kelincahan kita

Panjenengan saget ngaos Al Qur’an dugi khatam puniko fadlol ingkang ageng saking Allah Ta’ala.
Pramilo fadlol (anugrah) ingkang panjenengan tampi sageto njenengan syukuri, saget ngathahaken muji dateng Allah, kanthi hamdalah, alhamdulillah wa syukru lillah utawi tembung-tembung sanes ipun.
Ugi sageto syukur bil janan, ing manah, ingkang ateges manah kita panjenengan sedaya sageta nekadaken leres-leres fadlal, kanugrahan, mboten keranten kepintaran lan kelincahan kita.
Si samping bil janan, ugi sageto bil arkan, syukur kanthi sedoyo anggota kita, sami ugi ingkang dzahir utawi batin, saget kangge ngibadah dateng Allah Taala.
Astane kangge tulung tinulung nulungi ingkang mbetahaken, lisan umpami dipun damel ngatahaken shalawat, nderes Qur’anipun. Sahingga anggota2 kita saget nandangi ngibadah, ningali Al Qura’n talingan mirengaken Qur’an, umpami damel ngasto Al Qur’an astanipun, kagem hurmat Al Qur’an, mripati ningali mushaf Al Qur’an, meniko naminipun ngibadah syukur bil arkan.
Sanesipun punika, kagem tadabbur, angen-angen ayat ingkang dipun deresi. Manahipun nyerap ilmu-ilmu ingkang dipelajari, panjenengan saget tadabbur ayat-ayat ingkang panjenengan wahos, meniko asminipun syukur bil arkan.
Syukur, selain bil lisan, arkan, janan, wonten malih bil bancaan. Arta kita kagem sedekah nulungi rencang utawi sinten mawon ingkang mbetahaken bantuan harta benda kita.

About Ghozali Husain

Check Also

Islam dan Kepedulian Lingkungan

Dikutip dari Weather.com perkiraan cuaca di desa Brabo pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 …

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Sirojut Tholibin

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca