Ahli ibadah yang kehilangan Karomah

Semakin dekat sang Fasiq kepada ‘Abid semakin besar pula rasa benci ‘Abid kepada Fasiq Diceritakan dalam…

Kemuliaan Kitab Ihya’ Ulumuddin

Kenapa kamu membenci kitab yang sangat bagus ini? Ulama’ merupakan panutan atau teladan dalam hidup kita.…

Beranda
Artikel
pesan
Tentang