Menampilkan 2 Hasil

Terpaksa Memberi

Telah berkata Imam Ghozali; ” Barang siapa yang meminta harta kepada orang lain di-khalayak ramai, …