Kisah Utbatul Ghulam : Taubatnya Ahli Maksiat

Dikisahkan pada suatu hari terdapat seorang yang fasik lagi suka berbuat maksiat dan meminum khamr, yang…

Beranda
Artikel
pesan
Tentang