Harta

No Image

Terpaksa Memberi

Telah berkata Imam Ghozali; ” Barang siapa yang meminta harta kepada orang lain di-khalayak ramai, di hadapan manusia, maka dia TERPAKSA memberikan apa yang dipinta KARENA MALU AKAN MENOLAK PERMINTAAN-NYA… maka dia (yang mendapatkan harta)…

Berbagi ilmu: